Noord-Limburgs Open Atelier

Leren op de werkvloer bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle opdrachten.

Noord-Limburgs Open Atelier deelt ervaring Europees

'Werkbaarheid en integratie op streekniveau' is de naam van het transnationaal ESF-project dat Noord-Limburgs Open Atelier samen met ERSV en een aantal andere Limburgse partners heeft uitgevoerd. Transnationaal werden partnerschappen afgesloten met collega's in Zweden en Nederland. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De eindproducten vanuit het project

1. Beroepsoriëntatie en Opleiding via Werkplekleren (BOW)

Noord-Limburgs Open Atelier met vestigingsplaatsen in Lommel, Pelt en Turnhout biedt beroepsoriëntatie en werkplekleren aan. ‘Centraal staat het leren op de werkvloer’ stelt Directeur Koen Cools. Arbeidskrachten worden zo via werkplekleren bij NL-Open Atelier op vraag en op maat van de omliggende industriële bedrijven voorbereid en aangeboden voor de invulling van vacatures.

Het proces dat hiervoor uitgetest en beschreven is wordt afgekort als BOW (PDF, 346 KB).

2. Goede praktijken voor een regionaal arbeidsmarktbeleid

Het transnationale ESF project “Werkbaarheid en Integratie op streekniveau” verzamelde aandachtspunten om vanuit een samenwerking tussen diverse partners op regioniveau een arbeidsmarktbeleid uit te bouwen. Inspiratie hiervoor werd gevonden in de partnerlanden Zweden en Nederland. In deze nota vindt u naast de beschrijving van hoe in Zweden en Nederland een regionaal arbeidsmarktbeleid gestalte krijgt, tips & tricks die als hefboom kunnen dienen om ook in Vlaanderen een regionaal gestuurd arbeidsmarktbeleid uit te bouwen.

Download document (PDF, 2,5 MB).

3. Gendertoets

Europa vraagt terecht aandacht voor gendermainstreaming in haar projecten. In samenwerking met “Art.1. Midden Nederland” ontwikkelden we een uitgebreide gendertoets die toelaat uw organisatie of bedrijf te screenen op diversiteit- en gender. Deze toets bestaat uit 5 delen.

  • Deel 1 en 2 polsen cijfermatig of uw organisatie en personeelssamenstelling een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in uw regio.
  • Deel 3 handelt over de aantrekkingskracht van uw organisatie op nieuwe medewerkers.
  • Deel 4 laat toe om uw personeelsbeleid te evalueren met betrekking tot ruimte voor diversiteit en
  • Deel 5, tenslotte, geeft u inzicht in te verwachten succes- en faalfactoren bij de beleidsimplementatie van gendermainstreaming.

Deze toets vormt dan ook een gefundeerde aanzet om een genderbewust beleid uit te bouwen op de werkvloer.

Download document (PDF, 1,3 MB).