Noord-Limburgs Open Atelier

Leren op de werkvloer bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle opdrachten.

Industrieel Leer en Expertise Centrum

We willen met het gegeven van steeds sneller evoluerende innovaties en bijhorende jobvereisten naar industrie 4.0-standaarden, een vernieuwend industrieel leer- en expertisecentrum (ILEC) initiëren voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Met dit project willen we als een eerste stap voor ILEC, concreet toepasbare en innoverende productie concepten ontwikkelen en uittesten, die voor de doelgroepen nieuwe mogelijkheden creëren om ook in de toekomst als volwaardigere arbeider 4.0 te kunnen blijven functioneren.

WHiermee beogen we om oplossingen aan te dragen die de maatschappelijke uitdagingen zoals werkbaar werk, duale leervormen voor laaggeschoolde leerlingen en activering van kansengroepen en inactieven naar het normaal economisch circuit, tegelijk aanpakken vanuit een nieuwe invalshoek.

Met de steeds toenemende complexiteit van jobvereisten voor wat we vandaag nog als arbeid(ers) benoemen, en de snel voortschrijdende automatisaties die ook vaak hogere functieprofielen vereisen, worden er steeds minder jobs haalbaar voor kwetsbare doelgroepen in de industrie. Tegelijk wordt het steeds moeilijker voor diezelfde industrie om voldoende kandidaten te vinden die in staat zijn om de nieuwe en complexere vorm van uitvoerende jobs in te vullen.

Levenslang leren wordt door het beleid voorgesteld als een noodzaak om “mee “ te kunnen met de steeds sneller evoluerende jobvereisten. Zeker voor kansengroepen is dit geen vanzelfsprekendheid en zullen vernieuwende concepten zoals beschreven in dit projectvoorstel ondersteunend werken.

Onze aanpak om te komen tot werkbare concepten bestaat in de eerste plaats uit een innoverende samenwerking tussen industriële actoren en onderzoekinstellingen die bezig zijn met de innovaties rond industrie 4.0, en ons bestaande netwerk van actoren die de ervaring hebben om kansengroepen in te schakelen in het normaal economisch (industrieel) circuit.