Open Atelier Noord-Limburg

Leren op de werkvloer bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle opdrachten.

IBAL-bis: intensieve begeleiding alternerend leren bis

Dit is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide jongeren in het stelsel van ”Leren en Werken” die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) maar nog extra begeleiding nodig hebben. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Naast jongeren in een tewerkstelling beoogt dit begeleidingstraject eveneens de ondersteuning van jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’. Maximum 20 uren begeleiding per traject worden aanvaard.

Het doel is om gedurende maximum 6 maanden extra ondersteuning te bieden aan jongeren tijdens een tewerkstelling of maximum 4 maanden ondersteuning in het vinden van een alternerende tewerkstellingsplaats.

Resultaten

Te oriënteren jongeren begeleiden: een tewerkstellingspercentage van 70% waarvan 50% alternerend met hun opleiding.
Werkende jongeren begeleiden: een blijvende tewerkstelling binnen de begeleidingsperiode van 90%.