Noord-Limburgs Open Atelier

Leren op de werkvloer bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle opdrachten.

Werkplekken Duaal

Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.

Het is algemeen bekend dat de instroom van leerlingen in het vaktechnisch onderwijs ver onder de noodzakelijke aantallen gelegen is om aan de vraag naar arbeidskrachten vanuit de industrie te kunnen voldoen . De STEM initiatieven proberen het tij te keren , maar de volgende jaren dient elke gemotiveerde aspirant leerling voor een technisch vak met alle mogelijke middelen begeleid te worden naar een duurzame job.

Het project heeft als hoofdoelstellingen:

  1. het realiseren van erkende, kwalitatieve werkplekken in de omliggende maakindustrie . Dit zal gebeuren in samenwerking met de deelnemende technische scholen en bedrijven in de regio.
  2. een werkbaar opleidingsmodel voor duaal toepassen ,evalueren en documenteren, waarbij NL-Open Atelier als een intermediaire organisatie de brug zal maken tussen het onderwijs en de bedrijven.
  3. de coachende rol van mentoren op de werkplaats professioneel ontwikkelen

Het is hiermee de bedoeling om aan bovenstaande uitdagingen optimaal tegemoet te komen voor de maakindustrie in Noord-Limburg . Het model en de praktische ervaring zullen nadien ook toepasbaar zijn voor andere sectoren.

Het project wordt met geconsulteerde en deelnemende onderwijsinstellingen , bedrijven en KIO vzw (Kenniscentrum Industrie-Onderwijs) uitgevoerd in 2018 en 2019 . NL- Open Atelier fungeert hierbij als een intermediaire duale leerwerkplek en kennisverstrekker voor leerlingen die niet of moeilijk zonder tussenstap de overgang naar duaal werkplekleren in de reguliere maakindustrie NEC (Normaal Economisch Circuit) kunnen zetten.