Noord-Limburgs Open Atelier

Leren op de werkvloer bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle opdrachten.

De Aanloopfase

Noord-Limburgs Open Atelier is een werkervaringsproject, wat inhoudt dat onze hoofdactiviteit 'begeleiden' is. We zijn er om te begeleiden en voor het opleiden van verschillende doelgroepen, waaronder leerlingen in de aanloopfase. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Er is een groep van jongeren in Noord-Limburg die het voltijds onderwijs laat voor wat het is en in hun laatste opleidingsjaren, opleiding wil combineren met "werk". Deze jongeren kunnen tewerkgesteld worden in alle denkbare bedrijven.

Wanneer deze jongeren terecht komen in een gewone bedrijfsomgeving waar productie en rentabiliteit op de eerste plaats komen is mislukking een veelvoorkomend feit. Deze jongeren blijken nog niet klaar te zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze jongeren willen wij de tussenstap bieden naar een goede toekomst met degelijke tewerkstelling voor langere duur.

Bij Noord-Limburgs Open Atelier werken jongeren en volwassenen samen aan hun toekomst, ieder op hun eigen niveau. We bootsen enerzijds een reële INDUSTRIËLE bedrijfsomgeving na waar jongeren MEERDERE kansen krijgen om aan de nodige arbeidsattitudes te werken. Anderzijds zoeken we naar externe werkvloeren die nauw aansluiten bij hun opleiding.

Afhankelijk van hun eigen interesses en mogelijkheden krijgen deze jongeren de kans om zich op verschillende vlakken te ontplooien. Hun eigen gedrag staat centraal om aan basisattitudes te werken die nodig zijn om zich te gedragen volgens algemeen geldende waarden en normen binnen de bedrijfswereld.

De technische vaardigheden worden op de werkvloer ontwikkeld, onder het motto: al doende leert men! De jongeren volgen hun opleiding in de mate van het mogelijke op de werkvloer die het meest aansluit bij hun opleiding bij de Centra Deeltijds Onderwijs (CDO’s). Zodat men 'leren en werken' als één geheel kan zien.